Bar B Q Park

DESIGN TEAM: Storage Studio Co.,ltd.
Location: Mega Bangna, Bangkok
Year: 2011

barbqpark-1.jpg
barbqpark-2.jpg
barbqpark-3.jpg
barbqpark-4.jpg
barbqpark-5.jpg